SZTUKA. AKTUALIZACJA
2023

Okładka książki "Sztuka aktualizacja. Co widać w przestrzeni publicznej Warszawy?"
Czy próba zamknięcia sztuki obecnej w przestrzeni miejskiej w formę praktycznej listy czy nawet, o zgrozo, arkusza kalkulacyjnego ma sens? Potrzeba uporządkowania i syntezy intensywnie rozwijającego się zjawiska przywiodła inicjatorki projektu badawczego Monikę Wróbel i Aleksandrę Litorowicz do wymyślenia sposobu, w który można byłoby to robić.

Tak powstała książka „Sztuka. Aktualizacja” (Wydawca: Fundacja Puszka), opowiadająca o warszawskiej sztuce publicznej z ostatnich lat. To, co widać w przestrzeni publicznej Warszawy rozpatrujemy w niej poprzez analizę udokumentowanych 1090 realizacji artystycznych: pomników, murali, instalacji, rzeźb i neonów z lat 1989–2023, a także zdarzeń: happeningów, performansów, akcji i innych wspólnotowych działań artystycznych z lat 2015–2023.

Jaka jest sztuka Warszawy widziana z lotu ptaka? Co widać poza jej jednostkowymi fenomenami? Co buduje krajobraz pamięci i wizualność stolicy? Czy i jak sztuka wymyśla miasto i zajmuje się współczesnością? Co zmienia? Kto ją tworzy, a kto za nią płaci? Autorki i autorzy poszczególnych rozdziałów odpowiadają na te pytania przez różne pryzmaty – liczb, nurtów, czasu, estetyki, pamięci, konfliktu, wartości inwestycyjnej czy służby publicznej.

O książce

„Sztuka. Aktualizacja. Co widać w przestrzeni publicznej Warszawy?” pod redakcją Aleksandry Litorowicz i Moniki Wróbel
Wydawca: Fundacja Puszka, Warszawa, 2023, wydawnictwo bezpłatne
Teksty: Sebastian Cichocki, Olga Drenda, Maciej Frąckowiak, Marek Krajewski, Aleksandra Litorowicz, Jess Łukawska, Szymon Maliborski, Kuba Snopek, Monika Wróbel
Redakcja językowa i korekta: Justyna Chmielewska
Projekt graficzny i skład: Pracownia Zbytki
Ilustracje i infografiki: Aubo Lessi
Publikacja powstała w ramach projektu Aktualizacja. Warszawa i jej sztuka publiczna realizowanego przez Fundację Puszka i współfinansowanego ze środków Urzędu m.st. Warszawy.