Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Fundacji Puszka

Fundacja Puszka dąży do zapewnienia dostępność strony internetowej fundacjapuszka.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona została tak zaprojektowana, aby w swoim podstawowym widoku była czytelna i kontrastowa. Na naszej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona fundacjapuszka.pl jest wykonana zgodnie z zasadami RWD, czyli automatycznego dopasowywania się do rozdzielczości ekranu, co częściowo umożliwia korzystanie z niej przez osoby słabowidzące.
Strona dostępna jest na wszystkie urządzenia i przeglądarki internetowe.
Zdjęcia i elementy graficzne na stronie posiadają opisy alternatywne.

Deklarację sporządzono na podstawie wyników testu narzędziem IBM Accessibility Equal Access Accessibility Checker Version 3.1.12. Konfiguracja narzędzia: Profil WCAG 2.1 (A, AA)

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej przez osoby z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu prosimy o kontakt info@puszka.waw.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2024