SZKOŁA ARCHITEKTURY SPOŁECZNOŚCI
2020–2022

Logo projektu SAS

Klimat, wspólnota, zdrowie psychiczne, bezpieczeństwo. Czy za to wszystko są odpowiedzialni architekci? Naszym zdaniem tak! Dlatego powstała Szkoła Architektury Społeczności, czyli przestrzeń, w której uczymy młodych architektów i architektki i popularyzujemy społeczne wymiary architektury. Na SAS składają się działania edukacyjne skierowane do studentów kierunków projektowych (SZKOŁA SAS), otwarte warsztaty i laboratoria (LABORATORIUM SAS) i projekty wydawnicze i animacyjne (KONKRET SAS).

Zobacz więcej