LEKSYKON DLA LUDZI I PRZYRODY
2024

„Leksykon dla ludzi i przyrody” podejmuje temat rozpoznania bioróżnorodności Warszawy i uwspólnienia oraz promocji wiedzy o relacjach człowieka i przyrody w środowisku miejskim, zarówno tej wytworzonej instytucjonalnie, jak i oddolnie. Ma za zadanie rozwinąć narzędzia, dzięki którym mieszkańcy Warszawy będą chętniej korzystać z istniejących baz wiedzy o miejskiej przyrodzie oraz sięgać po lokalne źródła i opracowania. Dzięki stworzeniu leksykonu chcemy usystematyzować i spopularyzować dialog między instytucjami, organizacjami pozarządowymi a mieszkańcami oraz dowartościować zasoby wiedzy o przyrodzie, które wytworzyli sami warszawiacy – eksperci oraz pasjonaci. Chcemy sięgnąć do rozproszonych zbiorów danych i dokumentów, które posiadają nie tylko instytucje, ale także osoby prywatne np. w swoich archiwach fotograficznych, zielnikach, kolekcjach, zapiskach.