DESZCZOBIEG
2023

Logo projektu Deszczobieg

Interaktywna instalacja „Deszcz-o-bieg“ opowiadająca o możliwościach używania deszczówki i mądrym zarządzaniu wodą w  mieście przez lipiec i sierpień 2023 roku czekała na tysiące turystów, mieszkanek i plażowiczów przed budynkiem Muzeum Miasta Gdyni.

Woda, pochodząca częściowo z deszczówki, płynie przez metalowe kształty, tworzy wodne krajobrazy, zakręty i wodospady i kończy, a zarazem rozpoczyna swój bieg w pojemniku z recyklingu. Tym samym „Deszcz-o-bieg“ zabiera nas w podróż, dzięki której dowiadujemy się więcej o znaczeniu wody mieście i sposobach jej oszczędzania.

Dzięki towarzyszącej instalacji wystawie można poznać podstawowe informacje o metodach zbierania wody deszczowej, a także związkach wody z ekosystemem każdego miasta. Program edukacyjny towarzyszący instalacji to cykl roślinno-wodnych warsztatów spacerowych.

Dlaczego woda?

Woda to bezcenny zasób. Powinien być wspólny i dostępny dla każdego. Tymczasem ponad dwa miliardy ludzi na świecie nie mają dostępu do bezpiecznych zasobów wodnych. Przewiduje się również, że do 2030 roku zapotrzebowanie na wodę pitną przekroczy jej dostępne zasoby aż o 40 procent.

Woda chłodzi miasto, reguluje mikroklimat, oczyszcza powietrze, tworzy siedliska dla roślin i zwierząt, przyczynia się do wzmocnienia różnorodności biologicznej. Ekosystemy wodne, takie jak mokradła czy tereny nasiąkliwe, absorbują nadmiar wody podczas ulewnych deszczy oraz ułatwiają retencję. Bliskość wody sprzyja relaksowi i rekreacji, poprawia samopoczucie i dobrostan mieszkańców i mieszkanek miast.

“Zrównoważone, odporne miasta są dziś nadzieją na przełamanie impasu antropocenu, a także polem innowacyjnych praktyk i działań edukacyjnych w zakresie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu. Odpowiedzialne gospodarowanie bezcennym zasobem, jakim jest woda, a także przemyślenie relacji z nią i całym ekosystemem miejskim powinno stać się naszym
wspólnym doświadczeniem – nie odpuszczajmy wody!” – mówi Aleksandra Litorowicz, kuratorka projektu.

Projekt Deszcz-o-bieg”. O wodzie i jej oszczędzaniu w mieście“ jest realizowany przez Fundację Działań i Badań Miejskich PUSZKA we współpracy ze Studio BOLOZ i finansowany w ramach otwartego konkursu ofert na wdrażanie dobrych praktyk projektowych w Gdyni w 2023 r., koordynowanego przez PPNT Gdynia | Centrum Designu. Partnerem projektu jest Muzeum Miasta Gdyni.