Obszary działania.

Od 2011 roku zajmujemy się kulturą miejską i przestrzenią publiczną. Inicjujemy i wspieramy inicjatywy z pola sztuki, architektury, projektowania i bioróżnorodności, a także prowadzimy interdyscyplinarne badania przestrzeni publicznej, przedsięwzięcia edukacyjne i wydawnicze. Współpracujemy z mieszkańcami, artystkami, ekspertkami, instytucjami, uczelniami i urzędami. Staramy się działać na rzecz aktorów pozaludzkich.