PLACE WARSZAWY
2017–2019

Dłoń trzymająca pocztówkę, na której znajduje się kilkanaście geometrycznych kształtów. Kształty nawiązują do kształtów warszawskich placów

Place Warszawy (do odzyskania) to trzyletni projekt badawczy prowadzony przez Fundację Puszka w partnerstwie z Fundacją Bęc Zmiana i dofinansowany przez Urząd m.st. Warszawy. Polegał na wszechstronnym badaniu placów, ich historii, obecnej kondycji, potencjałów i słabych stron, a w efekcie ma prowadzić do włączenia ich do debaty o mieście, a także ożywienia jako przestrzeni publicznych.

Miejskie place jako miejsca spotkań wielu różnych środowisk z założenia powinny łączyć. Portal Place Warszawy (do odzyskania) chce to umożliwiać, tworząc platformę współpracy mieszkańców, organizacji, instytucji oraz firm, które chcą zaangażować się na rzecz tworzenia lepszej, przyjaźniejszej przestrzeni spotkań, wymiany i innych form życia społecznego. W tym celu powołujemy Koalicję Warszawskich Placów (do odzyskania), która ma przeciwdziałać temu, by place były jedynie przestrzeniami tranzytowymi, a sprzyjać temu, by stały się wysokiej jakości przestrzenią publiczną. Zapraszamy do niej wszystkich, którym los warszawskich placów nie jest obojętny.

Place Warszawy (do odzyskania) zostały docenione jako najlepsza inicjatywa pozarządowa 2019 w Konkursie S3KTOR w kategorii S3KTOR Nowatorski

placewarszawy.pl