NOWY PLAC
2023

Widok na podwórko i ścianę teatru, w której wysokich oknach wyklejono witraż

Latem 2023 roku wsłuchiwaliśmy się w codzienność placu Nowego Teatru, poznajemy jego rytm i wyobrażamy sobie możliwe przyszłości tego chętnie odwiedzanego przez Was miejsca. Pomagały nam w tym działania badawczo-artystyczne oraz wspólne aktywności, takie jak spotkania, spacery, opowiadanie i rysowanie historii czy regeneracja dźwiękowa. Poznawaliśmy betonowo-zieloną scenę placu, jego kulisy, aktorów i aktorki tej przestrzennej letniej sytuacji – osoby spędzające tu czas i pracujące, a także ptaki, owady i rośliny – by wspólnie zastanowić się, jak można wzmacniać to miejsce i sieć istniejących oraz możliwych do zaistnienia relacji.

Projekt był realizowany przez Nowy Teatr i Fundację PUSZKA.
Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.
Partnerzy: Fundacja Bęc Zmiana, Miastozdziczenie, NN6T