IMPULSY
2023–

Rozłożone na białym tle kolorowe karty konwersatoryjne IMPULSY

Dlaczego Stanisław, sąsiad po 80. z 3 piętra nie może w sierpniu codziennie spacerować po mieście? Co zrobić, kiedy spadnie ulewny deszcz? Jak na miasto wpływają parkingi, betonowe place i mokradła? Jak w śródmieściu radzi sobie gawron?

IMPULSY to karty konwersatoryjne pozwalające w przystępny sposób porozmawiać o konsekwencjach zmian klimatu w mieście. Ich zadaniem jest pomoc w dostrzeżeniu wpływu zmian klimatu na miasto, zauważaniu zależności między zjawiskami, przestrzeniami i elementami miasta oraz działaniami jego mieszkańców i mieszkanek. Towarzysząca kartom strona internetowa odsyła do sprawdzonych źródeł naukowych dotyczących zmian klimatu.

Odwiedź stronę IMPULSÓW

IMPULSY są narzędziem edukacyjnym i warsztatowym przeznaczonym dla edukatorów, facylitatorek, trenerów, nauczycielek, wykładowców i wszystkich tych, którzy pracują z grupami i zespołami. Można w nie jednak również zagrać w gronie znajomych czy rodziny, a w niektóre rozgrywki nawet samodzielnie. Gra składa się z 3 typów kart: Karty Postaci, Karty Zjawiska i Karty Miejsca. W talii są 94 karty. W standardowej wersji zawiera instrukcję 4 rozgrywki i dodatkowe plansze oraz wskazówki dla moderatorów, jak tworzyć własne scenariusze.

Rekomendujemy grę dla osób od 16. roku życia, jednak decyzję pozostawiamy prowadzącym warsztaty – przy odpowiednim zaplanowaniu ćwiczeń możliwe są rozgrywki również w grupie młodszych nastolatków.

Wszystkie osoby, organizacja czy instytucje zajmujące się edukacją mogą otrzymać darmowe zestawy szkoleniowe, a osoby zainteresowane tematem mogą wydrukować karty i materiały warsztatowe w domowych warunkach. 

Wydawca: Fundacja Puszka
Partnerzy: Fundacja Na Miejscu, Centrum Działań dla Klimatu i Transformacji Społecznych SWPS
Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy