ATLAS WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
2022–

Zestawienie kilkudziesięciu ilustracji przedstawiających rośliny, zwierzęta i ich relacje z ludźmi w mieście

Atlas wszystkich mieszkańców powstał w ramach inicjatywy Miastozdziczenie, prowadzonej przez Fundację Puszka. To publikacja, do której zaprosiliśmy Was, byście poprzez Wasze opowieści oddali głos i miejsce wolno żyjącym roślinom, zwierzętom, grzybom i innym pozaludzkim organizmom obecnym w Warszawie. Powstanie książki poprzedzone było otwartym naborem zgłoszeń, a także serią spacerów i warsztatów dotyczących międzygatunkowego współzamieszkiwania stolicy.

Spośród kilkudziesięciu nadesłanych opowieści wybraliśmy 53, które zostały zilustrowane przez Mariusza Tarkawiana i umieszczone w pierwszej części książki. Pozostałe zgłoszenia możecie przeczytać w wirtualnym rozszerzeniu Atlasu. Na tej stronie znajdziecie również Atlas w formie bezpłatnego pliku pdf. Druga część książki składa się z kolei z tekstów zaproszonych autorek i autorów.

Atlas wszystkich mieszkańców jest projektem ciągłym – nadal czekamy na Wasze historie, które będą regularnie pojawiać się w jego wirtualnej wersji. Zapraszamy również do współpracy w ramach naszych przedsięwzięć popularyzatorskich i edukacyjnych, skupiających się wokół inicjatywy Miastozdziczenie.pl.

„Atlas wszystkich mieszkańców”, Wydawca: Fundacja Puszka, Warszawa, 2022, wydawnictwo bezpłatne
Pomysł i redakcja: Aleksandra Litorowicz
Redakcja językowa: Justyna Chmielewska
Projekt graficzny i skład: Karol Koszniec
Ilustracje, okładka: Mariusz Tarkawian
Autorki i autorzy tekstów: CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis) wraz z Aleksandrą Kędziorek, Adam Kapler, Bartłomiej Dominik Bonawentura Kruk, Aleksandra Litorowicz, Dominika Wasilewska, Jakub Węgrzynowicz, Weronika Zalewska.
Konsultacje przyrodnicze: Stanisław Łubieński i Igor Siedlecki (Akademia Dzikiej Ochoty) oraz Adam Kapler.

Publikacja powstała w ramach projektu Atlas wszystkich mieszkańców realizowanego przez Fundację Puszka i współfinansowanego ze środków Urzędu m.st. Warszawy.